Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Adli Tıp Kurumu 79 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Müesseseyi 79 personel alımı yapacak. Peki müracaat koşulları neler? Son müracaat tarihi nedir? İşte detaylar...

KPHA - Adalet Bakanlığı, Adli  Tıp  Müesseseyi  Merkez  ve  Taşra  Teşkilatında  istihdam edilmek üzere; 18  Öteki Teknik  Hizmet PersoneliKimyacı,  24  Laborant,  30  Koruma  ve  Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli Hizmetli pozisyonu için Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığınca yapılacak laflı imtihan neticesine göre kontratlı personel istihdamı yapılacaktır.

Adli Tıp Müesseseyi Başkanlığınca yapılacak laflı imtihanlara 2020 seneyi KPSS’ye giren ve her pozisyon için aranan puan cinsinden en az 70 puan alan adaylar müracaat etebilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur İmtihan, Atama ve Nakil İdaremeliğinin 5 ve 6’ıncı maddelerinde yazılı olan koşullar ile bu bültenin 4’şöhretçi maddesinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir.

Laflı imtihanlara, merkezi imtihanda alınan puanlar temel olmak kaydıyla, azami puandan başlamak üzere her pozisyon için ilân edilen pozisyon rakamının 3 katı kadar aday çağrılacaktır.

Başvurular  Adli  Tıp  Müessesesinin  www.atk.gov.tr  adresli  fotoğrafı  internet  sitesi  üzerinden  yapılacaktır.  İnternet  sitesi  üzerinden  yapılan  müracaat sonrasında  posta  veya  öteki  bağlantı  kanallarıyla  rastgele  bir evrak  sevk edilmeyecektir. 

Başvurular 12 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17:00 haysiyetiyle sona erecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

a Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,
b Son müracaat günü olan 22 Nisan 2021 tarihinde 657 rakamlı Yasanın 40’ıncı maddesindeki yaş koşullarını taşımak ve merkezi imtihanın yapıldığı senenin ocak ayının birinci günü haysiyetiyle 35 yaşını tamamlamamış olmak. 01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular başvuru edebilecektir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için merkezî imtihanın KPSS-2020 yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü haysiyetiyle 30 yaşını tamamlamamış olmak.01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar imtihana başvuru edebilecektir.
c  Askerlikle  alakası  bulunmamak  veya  askerlik  çağına  gelmemiş  olmak,  askerlik  çağına  gelmiş  ise  muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç 657 rakamlı Yasanın farklı 48/1-A/5 bendinde sayılan kabahatlerden mahkûm olmamak,
d 657 rakamlı Yasanın 53’şöhretçi maddesi kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu sürekli yapmasına mani olabilecek us hastalığı bulunmamak,
e Kamu haklarından yoksun olmamak,
f Son başvuru tarihi haysiyetiyle ceddilecek pozisyon için lüzumlu öğrenim kalitesini taşıyor olmak.