Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? 2 Nisan İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? 2 Nisan İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati yanaşıyor. Cuma namazı saatleri öğlene süresine kısa bir zaman kala tekerrür gündeme geldi. Camilerde cuma namazını eda etmeye hazırlanan binlerce yurttaş, yaşadıkları şehrin…

Cuma namazı saati: Cuma namazı saatleri, bir cuma gününe daha ulaşmanın neşesini yaşayan Müslümanların gündemine geldi. Cuma namazını kılacak olan yurttaşlar, Diyanet takvimi üzerinden paylaşılan cuma namazı sürelerine yoğunlaştı. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:13'te, Ankara'da 12:57'de, İzmir'de 13:20'de okunacak ezanın ardından kılınacak.

CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belirli oldu. Müessesenin internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2 Nisan'da Cuma günü şehirlerdeki cuma namazı saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:13

ANKARA: 12:57

İZMİR: 13:20

ADANA: 12:47

BTÜMÖRSE: 13:12

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Cuma namazı; 4 rekat sünneti, 2 rekat farz ve 4 rekat da son sünnet olmak üzere 10 rekattır. Cuma günü camide kılınır ve farz olan bir namazdır. Cuma günleri müminlerin bayramı olarak sayılmaktadır ve erkeklere farz olarak kılınmıştır. Bayanlar için Cuma namazı farz değildir.

*Namaza başlarken ilk olarak "Hedef ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için hedef ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve suskunca Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

*İmam sureleri tamamladıktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", bütün doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekerrür "Allahu Ekber" dedikten sonra yeniden secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

*İmam sureleri tamamladıktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", bütün doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekerrür "Allahu Ekber" dedikten sonra yeniden secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

*Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla beraber evvel surat sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı biçimde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı bitirilmiş olur.

CUMA NAMAZINI OLUŞTURAN EN AZ BİREY SAYISI KAÇ OLMALI?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin koşul olduğu mevzusunda tam alimler ittifak etmekle beraber, lüzumlu minimum rakamın kaç olduğu hususunda değişik görüşler belirtmişlerdir. Hanefi Mezhebinde, Cuma namazının kılınabilmesi için, Ebu Hanife ve Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî'ye göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki bireyin bulunması gerekir İbn Hümâm, Fethu'l-Kadîr, II/31; İbn Abidin, Reddu'l-Muhtâr, I/545. Şafiî ve Hanbelîlere göre, en az kırk Şafiî, Ümm, I/328; Nevevî, el-Mecmû', IV/353; Şirbinî, Muğni'l-Muhtâc, I/545; İbn Kudâme, el-Muğnî, III/204; Malikîlere göre de on iki bireyin bulunması koşuldur Huraşî, Şerhu Muhtasari Halîl, II/76-77.

Şafiîler ve Hanbeliler görüşlerini, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelmesinden evvel Es'ad b.Zürâre tarafından Medine'de kıldırılan ilk Cuma namazında kırk bireyin hazır bulunduğunu bildiren söylentilere direndirmektedirler Ebû Dâvûd, Salât, 216; İbn Mâce, Salât, 78. Bu mezheplere göre, bundan sonra Rasulullah zamanında kılınan Cuma namazlarında sayı kırk bireyin altına düşmemiştir. Ayrıca bunlar, Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe'den söylenti edilen "kırk birey bulunan her mesken ünitesinde, Cuma namazı kılmak farzdır" haberi ile Ömer b.Abdilaziz'in, Şam ile Mekke arasında bulunan "miyah" milletine yolladığı mektuptaki, "kırk şahsa erişince Cuma namazını kılın" ifadesini ispat olarak ortaya koymuşlardır Beyhakî, es-Sünenü'l-Kübrâ, III/177-178, H.No: 5398, 5399.

İleri sürülen bu kanıtlar, Cuma namazının farz olması için kırk bireyin bulunması gerektiğini kanıta yeterli değildir. Çünkü, Hz. Peygamber'in Medine'ye gelmesinden evvel, Medine'de kılınan Cuma namazında kırk bireyin hazır bulunması, bundan alt rakamda bireyle Cuma namazı kılınamayacağını göstermez. Nitekim Mus'ab b. Umeyr'in, Hz. Peygamber'in emri ile Medine'de 12 şahsa Cuma namazı kıldırdığı söylenti edilmektedir Beyhakî, es-Sünenü'l- Kübrâ, III/179, H.No: 5407. Ayrıca Rasulullah'ın kıldırdığı bir Cuma namazında, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki birey haricindekilerin dışarı çıktığı söylentiyi sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır Buhârî, Cumua, 38.

Öte yandan Hz. Peygamber'in, "Bir mesken ünitesinde, yalnızca dört birey bulunsa dahi, Cuma namazı kılmak farzdır." emrettiği söylenti edilmektedir Beyhakî, Sünen, III/179 H.No: 5406, 5407; Darakutnî, Sünen, II/8-9 H.No: 1-3; Azim Âbâdî, Avnü'l-Ma'bûd, III/283. Cuma cemaatinin minimum rakamı hakkında varit olan haberler genelde cılız kabul edilmekle birlikte, fiilî uygulama ile Cuma namazının farziyyetini salt olarak ifade eden ayet ve hadisler dikkate alınınca, bir sayı koşulu olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Cuma namazının kılınabilmesi için 40 bireyin bulunması gerektiği mevzusunda Hz. Peygamber'den menkul bir söylenti bulunmamaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazı salt olarak tam mü'minlere farz kılınmıştır Cumua 62/9. Hz. Peygamber bunlardan kimlerin muaf yakalandığını hadislerinde belirterek ayetin genel kararını tahsis etmiştir Ebû Dâvûd, Salât, 215; Beyhakî, Sünen, III/183-184, H.No: 5422, 5425, 5426; Darakutnî, Sünen, II/2, H.No: 2; İbn Ebî Şeybe, Musannef, I/446, H.No: 5148; ve O'nun dışında kimsenin, ayetlerin kararını tahsis etme yetkisi de yoktur.

Bu haysiyetle, bir mesken ünitesinde İmamla beraber en az dört bireyin bulunması halinde Cuma namazı kılınması gerekir.