Doğuştan işitme kaybı tedavi edilebiliyor

Doğuştan işitme kaybı tedavi edilebiliyor

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kısmı Öğretim Abonesi Prof. Dr. Bahar Çolpan, doğumsal duyma kaybı yaşayan çocuklarda duyma implantları ile duyma…

KPHA - Duyma kayıplı çocuk hastaların çoğunun, doğumsal duyma kayıpları sebebiyle problem yaşadığını belirten Prof. Dr. Bahar Çolpan, ülkemizde zaferle yürütülen yenidoğan duyma taraması ile doğumsal problemlerin tespit edilebildiğini,hastalara hemen duyma aygıtı önerildiğini ve rehabilitasyona yönlendirildiğini belirtti. Makineden fayda görmeyen hastalarda, koklear implant harekâtı açısından hazırlıkların yapılmaya başlandığını ifade eden Çolpan, uygun olan adaylara 1 yaşında bilateral koklear implant harekâtı uygulandığını kaydoldu.

Dil ve konuşma gelişiminde 2-4 yaşın ehemmiyetine dikkati sürükleyen Prof. Dr. Çolpan, duyma ile beraber beyindeki dinleme-konuşma merkezlerindeki nöronlar arasında irtibatlar nöroplasti oluştuğunu,bu yaşlarda duyma kaybı tespit edilip rehabilite edilmezse nöroplastisitenin asıllaşamadığını ve çocuklarda konuşma problemi büyüdüğünü söyledi. Erişkinlerde duyma kayıplarının daha çok yaşa bağlı olarak büyüdüğünü belirten Çolpan, özellikle 60 yaşından sonra görülme sıklığının çoğaldığına dikkat çekti. 

DUYMA KAYBI BUNALIM SEBEBİ

Duyma kaybının şahısların iş ve sosyal yaşamını negatif etkileyen, dinleme ve kavramada yaşanan problemler sebebiyle fertlerin kendisini izole etmesine neden olan bir problem olduğunu belirten Prof. Dr. Bahar Çolpan, bu vaziyetin hastalarda bunalıma, anksiyeteye yol açtığını hatta demans ve Alzheimer gibi hastalıkların daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olduğunu söyledi.  

Geri ödeme süreci hakkında da bilgi veren Çolpan, şunları kaydoldu: “Bilateral ileri derecede duyma kaybı olan ve makineden fayda görmeyen 4 yaşından ufak çocuklarımızın odyolojik ve radyolojik olarak rastgele bir maniyi yoksa ve gidişatı SUT kriterlerine uygun ise bilateral koklear implant devletimiz tarafından karşılanmaktadır. 4 yaşından büyük bilateral ileri derecede duyma kayıplı ve makineden fayda görmeyen hastalarımızın ise odyolojik ve radyolojik değerlendirmeleri ile dil konuşma seviyeleri uygun ise tek kulak koklear implantını devletimiz ödemektedir.”