GİB 58 sözleşmeli personel alacak

GİB 58 sözleşmeli personel alacak

Kazanç Yöneti Başkanlığı 58 kontratlı personel alımı yapacak, GİB 2021 personel alımı müracaat koşulları nedir? Son müracaat tarihi nedir?

KPHA - Kazanç Yöneti Başkanlığı; yazılım koordinatörü, kıdemli yazılımcı, uzman yazılımcı, kıdemli bilişim ağları mimarı, bilişim ağları idareyicisi, bilişim ağları ve siber güvenlik uzmanı, kıdemli bilişim sistemleri mimarı,idareyicisi, bilişim sistemleri uzmanı, bilişim sistemleri programcısı, bilişim teknik takviye uzmanı, uzman bilgi tabanı idareyicisi ve bilgi tabanı idareyicisi kadrolarına  58 kontratlı personel alımı yapacak

II - İMTİHAN TARİHİ VE YERİ
- Laflı imtihan 24 Mayıs - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.
- Laflı imtihana girmeye hak kazanan adayların adları ile mevzubahisi adayların nerede imtihana gireceklerine ait listeler, laflı imtihan tarihinden en az 10 gün evvel Başkanlığımız internet sitesinde http://www.gib.gov.tr bülten edilecektir. Adaylara ayrıca bildiri yapılmayacaktır.

III - İMTİHAN BAŞVURU KOŞULLARI
Laflı imtihana müracaat etecek adaylarda son müracaat tarihi haysiyetiyle alttaki genel ve özel koşullar aranır.
Genel Koşullar
- 657 rakamlı Devlet Memurları Yasasının 48’inci maddesinin A bendinde yer alan genel koşulları taşımak,
- Yükseköğretim müesseselerinden lisans seviyesinde eğitim veren fakülte veya kısımlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim müesseselerinden mezun olmak,
- Süresi içinde müracaat yapmış olmak

Özel Koşullar
- Yazılım Koordinatörü pozisyonu için;

 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi mevzularında, 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Müesseseyi veya en az 3.000 üç bin iç veya 5.000 beş bin dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin asıllaştırılması ve yönetimi mevzusunda en az 5 beş senelik deneyime sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri ünitesinde müessese çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 beş sene çalıştığını belgelemek,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım vasıtalarından biri ile yazılım modelleme UML mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 ITIL mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. vasıtalar üzerinde deneyim sahibi olmak,
 Agile veya SCRUM idare metodolojileri mevzusunda deneyim ve/veya sertifika sahibi olmak,
 Yazılım test teknikleri unit test, ui test vb. ve metodolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak.

- Kıdemli Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi mevzularında, 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Müesseseyi veya en az 3.000 üç bin iç veya 5.000 beş bin dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin asıllaştırılması ve yönetimi mevzusunda en az 5 beş senelik deneyime sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri ünitesinde müessese çalışanı veya danışman personel olarak en az 5 beş sene çalıştığını belgelemek,
 Yazılım lüzumlarının tanımlanması, tasarımı ve geliştirilmesinde deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisine sahip olmak, tercihen PostgreSQL, Sybase vb. müessesesel bilgi tabanı sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel uygulama hayat döngüsüne dominant ve uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Devamlı Entegrasyon/Devamlı Dağıtım Devops mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Geniş ölçekli çok tabakalı web tabanlı uygulama geliştirme, Web Servisleri SOAP, REST teknolojilerin kullanımı ve yazımı mevzularında deneyim sahibi olmak, servis idare vasıtalarından en az birini kullanmış olmak,
 TFS ve/veya JIRA, Redmine vb. vasıtalar mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Versiyonlama vasıtaları GIT, TFS mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı deneyimine sahip olmak,
 CI/CD mevzularına ve alakalı teknolojilerine dominant olmak,
 Web tabanlı çok tabakalı uygulama geliştirme mevzusunda, XML, HTML, Javascript mevzularında deneyime sahip olmak,
 J2EE platformuna hâkim ve deneyime sahip olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented mevzularına dominant ve deneyime sahip olmak,
 İlişkisel bilgi tabanlarında ve “SP, Function, Triger, Transaction” mevzularında deneyime sahip olmak.

- Uzman Yazılımcı pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi mevzularında, 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Müesseseyi veya en az 3.000 üç bin iç veya 5.000 beş bin dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin asıllaştırılması ve yönetimi mevzusunda en az 3 üç senelik deneyime sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri ünitesinde müessese çalışanı veya danışman personel olarak en az 3 üç sene çalıştığını belgelemek,
 Yazılım lüzumlarının tanımlanması, tasarım ve geliştirilmesinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. müessesesel bilgi tabanı sistemlerinde en az 3 üç senelik deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel uygulama hayat döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri mevzusunda deneyimli olmak,
 Devamlı Entegrasyon/Devamlı Dağıtım Devops mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım vasıtalarından biri ile iş süreç modelleme mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok tabakalı web tabanlı uygulama geliştirme, Web Servisleri SOAP, REST teknolojilerin kullanımı ve yazımı mevzularında deneyim sahibi olmak, servis idare vasıtalarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Versiyonlama vasıtaları GIT, TFS mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Web tabanlı çok tabakalı uygulama geliştirme mevzusunda, XML, HTML, Javascript mevzularında tecrübeli olmak,
 J2EE platformuna dominant ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented mevzularına dominant ve deneyim sahibi olmak,
 İlişkisel bilgi tabanı idare deneyimi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” mevzularında deneyime sahip olmak.

- Yazılımcı Kademe 1 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi mevzularında, 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Müesseseyi veya en az 3.000 üç bin iç veya 5.000 beş bin dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin asıllaştırılması ve yönetimi mevzusunda en az 1 bir senelik deneyime sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi teknolojileri ünitesinde müessese çalışanı veya danışman personel olarak en az 1 bir sene çalıştığını belgelemek,
 Yazılım lüzumlarının tanımlanması, tasarım ve geliştirilmesinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. müessesesel bilgi tabanı sistemlerinde en az 1 bir senelik deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel uygulama hayat döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri mevzusunda deneyimli olmak,
 Devamlı Entegrasyon/Devamlı Dağıtım Devops mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım vasıtalarından biri ile iş süreç modelleme mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok tabakalı web tabanlı uygulama geliştirme, Web Servisleri SOAP, REST teknolojilerin kullanımı ve yazımı mevzularında deneyim sahibi olmak, servis idare vasıtalarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Versiyonlama vasıtaları GIT, TFS mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Web tabanlı çok tabakalı uygulama geliştirme mevzusunda, XML, HTML, Javascript mevzularında tecrübeli olmak,
 J2EE platformuna dominant ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented mevzularına dominant ve deneyim sahibi olmak,
 İlişkisel bilgi tabanı idare deneyimi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” mevzularında deneyime sahip olmak.

- Yazılımcı Kademe 2 pozisyonu için;
 Yazılım tasarımı ve geliştirilmesi mevzularında, 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan Kamu Müesseseyi veya en az 3.000 üç bin iç veya 5.000 beş bin dış kullanıcısı bulunan özel sektörde, yazılım projelerinin asıllaştırılması ve yönetimi mevzusunda en az 2 iki senelik deneyime sahip olmak ve bu ölçekteki bir bilgi  teknolojileri ünitesinde müessese çalışanı veya danışman personel olarak en az 2 iki sene çalıştığını belgelemek,
 Yazılım lüzumlarının tanımlanması, tasarım ve geliştirilmesinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, PostgreSQL, Sybase vb. müessesesel bilgi tabanı sistemlerinde en az 2 iki senelik deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel uygulama hayat döngüsüne hâkim ve uygulama geliştirme deneyimine sahip olmak,
 Yazılım test teknikleri ve metodolojileri mevzusunda deneyimli olmak,
 Devamlı Entegrasyon/Devamlı Dağıtım Devops mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Visio, Enterprise Architect, Rational Rose, Draw.io gibi yazılım vasıtalarından biri ile iş süreç modelleme mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Geniş ölçekli çok tabakalı web tabanlı uygulama geliştirme, Web Servisleri SOAP, REST teknolojilerin kullanımı ve yazımı mevzularında deneyim sahibi olmak, servis idare vasıtalarından en az birini kullanmış olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Versiyonlama vasıtaları GIT, TFS mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede JAVA bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 İyi derecede Spring altyapı bilgisi ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Web tabanlı çok tabakalı uygulama geliştirme mevzusunda, XML, HTML, Javascript mevzularında tecrübeli olmak,
 J2EE platformuna dominant ve bu kapsamda deneyim sahibi olmak,
 Object Oriented ve Service Oriented mevzularına dominant ve deneyim sahibi olmak,
 İlişkisel bilgi tabanı idare deneyimi olan ve “SP, Function, Triger, Transaction” mevzularında deneyime sahip olmak.

- Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Cisco Certified Network Professional CCNP
 Cisco Certified Security Professional CCSP
 Cisco Certified Network Associate CCNA
 Cisco Certified Design Associate CCDA
 Cisco Firewall Specialist CFS
 Cisco Information Security Specialist CINSS
 Cisco IPS Specialist CSIPSS
 Cisco IOS Security Specialist
 Checkpoint CCSE
 Checkpoint CCSA

 En az 10 on sene bilgi merkezi/bilgi operasyon ünitelerinde çalışmış ve en az 5 beş seneyi omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ hakimiyet makineyi eşi ağ ve güvenlik mahsullerinin kullanıldığı ve en az 20.000 yirmi bin kullanıcılı bir Bilgi Merkezi/Balaka Operasyon Merkezinde ağ uzmanı veya ağ idareyicisi olarak çalışmış olmak,
 Müessesesel ağ ve bu ağ kapsamında hizmet veren sunucu sistemlerine müteveccih siber tehditlerin pro-faal olarak tespit edilmesi ve bunların tesirlerinin en aza indirilmesi için gerek ağ gerek sunucu sistemleri seviyesinde hizmet verecek olan tüm yazılım/teçhizat çözümlerinin FW, IPS, IDS vb. montaj, yapılandırma, izleme, idare, başarım artırma ve mesele analiz etmelerini hakikatleştirmiş olmak,
 Müessesesel ağlarda kutu tahlili, penetrasyon testi, vaka harekâta ve makûs emelli yazılım ayıklama harekâtlarını hakikatleştirmiş olmak,
 Müessesesel bilgi sistemlerinin güvenliğine müteveccih olarak müessese içerisinde kullanılan siyasetlerin tanımlanmasında ve uygulanmasında çalışmış olmak,
 Bilişim ağ mimarileri tasarımı, tasarılaması ve entegrasyonu mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ LAN, Geniş Alan Ağ WAN, Kablosuz Yerel Alan Ağ WLAN, Sanal Özel Ağ VPN, Zinde Manipülasyon Protokolleri, TCP/IP teknolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Yerel Alan Anahtarlama Makineleri Switches, Yönlendiriciler Routers, Firewall ekipmanları hakkında montaj ve idare deneyimlerine sahibi olmak,
 Ağ hücumları ve alınacak tedbirler mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 IPS Hücum tespit ve tedbire sistemi montaj, yapılandırma ve yönetimi mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Access Control List ACL, Spanning Tree, VLAN, 802.1.x eşi ağ güvenliği mevzularında ileri seviyede deneyim sahibi olmak,
 Web Application Firewall WAF mevzusunda tecrübe ve OWASP metodolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
 IPSEC ve SSL vpn çözümleri mevzusunda tasarım, iş kesintisizliği ve mesele giderme deneyimine sahip olmak,
 Network Monitoring taşıtlarının montajı ve yönetimi mevzularında deneyime sahip olmak,
 Network standartlarının ve topolojilerinin belgelemeyi ve gereksinimlerin tanımlanması mevzularında yeterli deneyime sahip olmak.

- Bilişim Ağları İdareyicisi pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Routing Protocols Overview, MPLS,OSPF, BGP
 TCP/ IP Protokol, TCP/ IP Internetworking Lan & Wan
 QOS IP Quality Of Service
 STH - STM Switching
 ICRC Interconnecting Cisco Network Devices
 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker C.E.H
 Microsoft Windows Server Networking

 En az 6 altı sene bilgi merkezi/bilgi operasyon ünitelerinde çalışmış ve en az 2 iki seneyi omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ hakimiyet makineyi eşi ağ ve güvenlik mahsullerinin kullanıldığı ve en az 20.000 yirmi bin kullanıcılı bir Bilgi Merkezi/Balaka Operasyon Merkezinde ağ uzmanı veya ağ idareyicisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ mimarileri tasarımı, tasarılaması ve entegrasyonu mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen wireshark, tcpdump, netcat gibi yazılımlar mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Geniş Alan Ağ WAN, Yerel Alan Ağ LAN, TCP/IP, IPV4 -IPV6, Kablosuz Yerel Alan Ağı WLAN, Sanal Özel Ağ VPN, SSL, Zinde Manipülasyon Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel Bilgi Merkezi ağ alt yapıları hakkında deneyim sahibi olmak,
 Bilişim ağları tasarımı mevzusunda deneyim sahip olmak,
 Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama mevzularında deneyim sahip olmak,
 RADIUS, NAC, 802.1x ağ güvenliği mevzularında deneyime sahip olmak,
 Ağ anahtarları Switch, güvenlik duvarları firewall, yük dengeleme load balancer gibi ağ bileşenlerinin montaj, tasarılama ve idamesi mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Firewall, Web Uygulama Güvenlik Duvarı, Yük Dengeleme makineleri idaresinde deneyim sahibi olmak.

- Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 CCNA, CCNP
 Beyaz Şapkalı Hacker C.E.H
 İleri Seviye Bulut Network Mimarisi
 İleri Seviye Bulut Güvenliği Checkpoint CCSA
 CMMI High Maturity
 Checkpoint Security Administrator
 İstanbul Sanayi Odası 27001:2005 Balaka Güvenliği İdare Sistemi
 SOME Eğitimi
 URL Ulaşım Teftiş Sistemleri
 Sanallaştırma Platformları Güvenlik Sistemleri

 En az 6 altı sene bilgi merkezi/bilgi operasyon ünitelerinde çalışmış ve tercihen en az 2 iki seneyi omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ hakimiyet makineyi eşi ağ ve güvenlik mahsullerinin kullanıldığı ve en az 20.000 yirmi bin kullanıcılı bir Bilgi Merkezi/Balaka Operasyon Merkezinde ağ/bilgi güvenliği uzmanı veya ağ idareyicisi olarak çalışmış olmak,
 Ağ üzerinde trafik ve protokol tahlili yapabilen wireshark, tcpdump, netcat gibi yazılımlardan en az biri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Yerel Alan Ağ LAN, TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ WAN, Kablosuz Yerel Alan Ağ WLAN, Sanal Özel Ağ VPN, SSL, IEEE 802.1x ağ teknolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Müessesesel Bilgi Merkezi ağ alt yapıları hakkında genel deneyim sahibi olmak,
 Bilişim ağları izleme ve raporlama mevzularında deneyime sahip olmak,
 Güvenlik duvarları firewall, URL filtreleme, bilgi kaybı tedbire sistemi DLP gibi ağ bileşenlerinin montaj, tasarılama ve yönetimi mevzularında deneyim sahibi olmak.

- Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 Certified Sparc Enterprise Support Engineer
 Sun Certified System Admninistrator for Solaris
 Microsoft Certified IT Professional MCITP
 Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Server Field Support Consultant
 Sparc Enterprise Entry Level and Midrange Servers Installation IDO Specialist
 Field Delivery Support Specialist for SPARC Enterprise Mid-High Level Server
 Sun Chip Multithreading CMT Servers Support Specialist
 Sparc Enterprise High-End M-series servers Installation IDO Specialist
 SPARC T-Series Servers Installation IDO Specialist
 Solution Design Architect Cross Functional Services
 Solution Design Architect End User Services
 Sarih Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Linux idare eğitimi

 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem idareyicisi olarak en az 10 on sene çalışmış olmak,
 Tercihen, En az 1000 bin fiziki disk ve üzeri SAN sistemlerinin montaj ve idaresinde çalışmış olmak,
 Tercihen, bilgi depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, Linux işletim sistemleri montaj, mesele giderme, yönetimi ve eğitimi mevzularında uzmanlığı olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi mevzusunda deneyime sahip olmak,
 Tercihen, Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu civarlarında mesele çözme, performans artırımı, güvenlik ve log tahlil mevzularında deneyime sahip olmak,
 Tercihen, Sun CMT sunucuları, Sparc müessesesel sunucuları ve Solaris işletim sistemlerinin montajı, bakımı ve mesele giderme alanlarında deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server mahsulleri mevzularına dominant olmak, montaj, yapılandırma ve mesele analiz etme deneyimlerine sahip olmak,
 Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting mevzusunda deneyim sahibi olmak.

- Kıdemli Bilişim Sistemleri İdareyicisi pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üçüne sahip olmak,

 Microsoft Certified IT Professional MCITP
 MCP - Microsoft Certified Proffessional
 The Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture & Deployment
 Red Hat Delivery Specialist - Cloud Automation
 Red Hat Delivery Specialist - Red Hat Ceph Storage
 Oracle WebLogic Server Administration Essentials
 Linux Foundation LFS520 Openstack Cloud Architecture and Deployment
 ITIL V3 Foundation
 TS İstanbul Sanayi Odası/IEC 27001 Balaka Güvenliği Eğitimi

 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem idareyicisi olarak en az 10 on sene çalışmış olmak,
 RISC/CISC mimarisinde çalışan sistemleri olan ve istihdam edileceği Balaka operasyon/Bilgi Merkezine eş yapıda sistem idareyicisi olarak en az 10 on sene çalışmış olmak,
 Bilgi depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Linux işletim sistemleri montaj, mesele giderme, yönetimi ve eğitimi mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu kümelerinin yapılandırma ve yönetimi mevzusunda deneyime sahip olmak,
 Linux, Oracle VM Sparc mimarilerindeki fiziksel ve sanal sunucu civarlarında mesele çözme, performans artırımı, güvenlik ve log tahlil mevzularında deneyime sahip olmak,
 Solaris işletim sistemlerinin montajı, bakımı ve mesele giderme alanlarında deneyim sahibi olmak.

- Bilişim Sistemleri Uzmanı pozisyonu için;
 Tercihen alttaki Sertifika/Belgelerden en az üç tanesine sahip olmak,

 Microsoft Certified IT Professional MCITP
 MCTS - Microsoft Certified Technology Specialist
 MCP - Microsoft Certified Professional
 MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert
 WMware Vsphere Install, configure, Manage
 WMware Vsphere Optimize& Scale
 Linux İleri Sistem Yönetimi ve Sunucu Yapılandırma
 Oracle Solaris System Administration
 Cisco Certified Network Professional CCNP
 Cisco Certified Network Associate CCNA

 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem idareyicisi olarak en az 10 on sene çalışmış olmak,
 Vmware vCenter, ESX Host, sanal dağıtık ağ anahtarları ve Hyper-V Cluster montaj, idare ve mesele çözümünde tecrübe sahibi olmak,
 Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File Server mahsulleri mevzularına dominant olmak, montaj, yapılandırma ve mesele analiz etme deneyimlerine sahip olmak,
 Windows Server ve Client makinalarının lisanslanma ve dağıtımı mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, VB, WMI, Powershell Scripting mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 İş kesintisizliği ve inanılmaz vaziyet merkezi sistemleri montaj ve idamesinde misyon almış olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Linux/VMware-Esx İşletim sistemi hakkında deneyim sahibi olmak,
 Bilgi Merkezi, Sistem odası kurulması ve yönetimi mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Microsoft Windows Sunucularında bakım izleme ve yapılandırma mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi mevzusunda deneyime sahip olmak,
 Tercihen, Linux/VMware-Esx fiziksel ve sanal sunucu civarlarında mesele çözme, performans artırımı, güvenlik, log tahlil mevzularında deneyime sahip olmak,
 Bilgi depolama ve yedekleme ve replikasyon sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, Linux işletim sistemleri montaj, mesele giderme, yönetimi mevzularında uzmanlığı olmak.

Bilişim Sistemleri Programcısı pozisyonu için;
 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısının hizmet aldığı Microsoft altyapısı veya RISC mimarisinde sistem idareyicisi/cerrahı olarak en az 3 üç sene çalışmış olmak,
 Microsoft işletim sistemleri, Microsoft ağları, Active Directory/LDAP, DNS, DHCP servisleri ve alakalı mahsullerin takviye, mesele analiz etme deneyimlerine sahip olmak,
 Microsoft Windows kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve mesele çözümü mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Tercihen Linux kullanıcı işletim sistemlerinde yapılandırma ve mesele çözümü mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, Microsoft VB ve Powershell Scripting mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, Güvenlik Duvarı/IPS/IDS/i teknolojileri mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, depolama ve yedekleme sistemlerinde deneyim sahibi olmak,
 Tercihen, fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi mevzusunda deneyime sahip olmak.

- Bilişim Teknik Takviye Uzmanı pozisyonu için;
 En az 1.000 bin kullanıcılı bilgi operasyon/bilgi merkezlerinde son kullanıcı hadiselerine müdahale edecek seviyede şahsi bilgisayar montaj, mesele giderme alanlarında en az 2 iki sene çalışmış olmak,
 Tercihen MCSE - Microsoft Certified Solutions Expert evrakına sahip olmak,
 Tercihen Microsoft Office, Windows son kullanıcı sistemleri ve/veya Linux gibi sarih kaynak kodlu işletim sistemlerinde montaj, yapılandırma ve mesele analiz etme deneyimlerine sahip olmak,
 Temel bilişim ağ altyapıları, altyapı ve bilgisayar ağı kablolaması, tercihen ağ makineleri, TCP/IP, DHCP, DNS servislerinde deneyim sahibi olmak.

- Uzman Bilgi Tabanı İdareyicisi pozisyonu için;
 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi operasyon ünitelerinde kamu veya özel sektör, müessese çalışanı veya bu müesseselerde danışmanlık yapan bilgi tabanı uzmanı olarak en az 3 üç sene çalışmış olmak,
 PostgreSQL veya Sybase Database vb. müessesesel bilgi tabanı yönetimi mevzusunda en az 5 beş senelik deneyim sahibi olmak,
 Bilgi tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri seviye deneyim sahibi olmak,
 Bilgi güvenliği bilgisine sahip olmak, bilgi güvenliği mevzularında siyasetler oluşturmak, izlemek,
 Bilgi tabanı yedekleme siyasetleri oluşturma, yedekleme teknolojilerini kullanarak yedekleme prosedürleri oluşturma, şirket, izleme, mevcut yedekleri doğrulama ve gerektiğinde yedekten geri dönme mevzularında deneyim sahibi olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster, OLAP mimarisinde deneyim sahibi olmak,
 Büyük ölçekli Bilgi Merkezleri arasında DC switchover Trajediden Kurtarma Testleri mevzusunda bilgi sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve tahlili için lüzum dinlenen şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında deneyim sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Bilgi Niteliği Data Quality, Bilgi Pakliği Data Cleansing, Bilgi Zenginleştirme Data Enrichment mevzularında deneyim sahibi olmak,
 İş zihni çözümleri raporlama ve bilgi görselleştirme mahsulleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 Bilgi depoyu modelleme ve tasarımı mevzusunda deneyimli olmak,
 Daha evvel en az bir müessesesel iş zihni/bilgi depoyu çözümü geliştirme projesinde misyon almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne dominant olmak.

- Bilgi Tabanı İdareyicisi pozisyonu için;
 20.000 yirmi bin ve üzerinde bilgisayar kullanıcısı olan yazılım projelerinin bilgi operasyon ünitelerinde kamu veya özel sektör, müessese çalışanı veya bu müesseselerde danışmanlık yapan işletme personeli olarak en az 2 iki sene çalışmış olmak,
 Bilgi tabanı uzmanı olarak PostgreSQL, Sybase Database vb. müessesesel bilgi tabanlarının yönetimi mevzusunda en az 2 iki senelik deneyim sahibi olmak,
 Bilgi tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalizasyonu hakkında ileri derecede deneyim sahibi olmak,
 Vergi uygulamaları, Finans, Muhasebe ve e-Belge e-Fatura, e-İrsaliye, e-Defter vb. yazılım alanlarından en az birinde deneyime sahip olmak,
 Bilgi güvenliği bilgisine sahip olmak, bilgi güvenliği mevzularında siyasetler oluşturmak, izlemek,
 Bilgi tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme restore mevzusunda deneyim sahibi olmak,
 Database Mirroring, Always On, Failover Cluster mimarisi deneyim sahibi olmak,
 İş süreçlerinin modellenmesi ve tahlili için lüzum dinlenen şablonlar, formlar ve prosedürler hakkında deneyim sahibi olmak,
 Bilgi Niteliği Data Quality, Bilgi Pakliği Data Cleansing, Bilgi Zenginleştirme Data Enrichment mevzularında deneyim sahibi olmak,
 İş zihni çözümleri raporlama ve bilgi görselleştirme mahsulleri hakkında deneyim sahibi olmak,
 Bilgi depoyu modelleme ve tasarımı mevzusunda deneyimli olmak,
 Daha evvel en az bir müessesesel iş zihni/bilgi depoyu çözümü geliştirme projesinde misyon almış olmak,
 Proje geliştirme döngüsüne dominant olmak.

IV - İMTİHAN BAŞVURUSU VE İSTENECEK BELGELER
- Başvurular; 5 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayıp, 16 Nisan 2021 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.
- Başvurular; adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online İmtihan Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan imtihan müracaat formunu elektronik civarda doldurmaları suretiyle  yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ait açıklamalar internet sitesinde yer
almaktadır.
- Adaylar müracaat sırasında bültende belirtilen pozisyonlardan yalnızca 1 bir tanesini seçim edebileceklerdir.
- İmtihan müracaatında istenilecek dokümanlar; eğitim gidişatını gösterir evrakın reeli veya onaylı misali, daha evvel başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları yerlerden alacakları hizmet evrakları, alakalı pozisyona dair özel bilgi ve ihtisası bulunduğuna dair dokümanlar olup,
adayların elektronik civarda alana gelebilecek veya oluşabilecek değişik aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını son güne vazgeçmemeleri uygun olacaktır.

V - İMTİHAN BİÇİMİ VE MEVZULARI
- İmtihan laflı olmak üzere tek safhalıdır.
- Laflı imtihan mevzuları; genel hüner, genel kültür ile istihdam edileceği alana ait mesleksel mevzulardan oluşur.

VI - DEĞERLENDİRME
- Laflı imtihan, adayların istihdam edilecekleri pozisyona ait;
a Genel alan bilgisi,
b Özel alan bilgisi,
c Alana ait deneyim gidişatı,
ç Balaka güvenliğine ait yosunu seviyesi,
d Bilimsel ve teknolojik büyümelere sarihliği,
güzergahlarından değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle hakikatleştirilir.
- Adaylar, yukarıyada belirtilen her kriter için yirmi puan ve toplam surat puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Laflı imtihanda galibiyetli sayılmak için, surat bütün puan üzerinden en az yetmiş puan alınması koşuldur.
- Başarı puanı azami olan adaydan başlanmak suretiyle imtihan ilanında belirtilen pozisyon rakamı kadar galibiyetli aday tanımlanır.
- Her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere, asil aday rakamının yarısını geçmemek üzere yedek aday tanımlanabilir.
- Laflı imtihanda 70 ve üzerinde puan almış olmak galibiyet listesindeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
- Laflı imtihana katılmaya hak kazandığı halde bülten edilen tarihte laflı imtihana katılmayan adaylar, imtihana katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VII - İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Laflı imtihanda galibiyetli olan adayların ad ve soyadlarının yer aldığı listeler Başkanlık internet sitesinde http://www.gib.gov.tr yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.
- Laflı imtihan neticelerine, bültenin yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 5 beş iş günü içerisinde arzuhal ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.  İtirazlar, imtihan heyeti tarafından araştırılacak ve en geç 5 beş iş günü içinde karara bağlanarak netice alakalıya bildirilecektir.