Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler kimler?

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma yasağından muaf olan yerler ve kişiler kimler?

İçişleri Bakanlığı, koronavirus ile gayret kapsamında "Bütün Kapanma" sonrasında alınacak temkinlerle alakalı, 81 Şehir Valiliğine "Kademeli Sıradanlaşma Temkinleri" mevzulu genelge gönderdi.…

İçişleri Bakanlığı, koronavirus ile gayret kapsamında "Bütün Kapanma" sonrasında alınacak temkinlerle alakalı, 81 Şehir Valiliğine "Kademeli Sıradanlaşma Temkinleri" mevzulu genelge gönderdi. Peki Kademeli sıradanlaşma sürecinde caddeye çıkma yasağından muaf olan yerler ve şahıslar kimler? 

Caddeye çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı müddet ve günlerde ödün kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet sebebi/rotayı ile hudutlu olmak kaydıyla;

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi aboneleri ve çalışanları,

2. Kamu kumpası ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar özel güvenlik misyonluları dâhil,

3. Gerekli kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için lüzumlu kamu müessese ve kuruluşları ile firmalar Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vb., buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din misyonluları, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Üniteleri, Şehir/İlçe Salgın Teftiş Merkezleri, Göç Yöneti, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde vazifeli olanlar ve gönüllü olarak misyon verilenler, cemevlerinin dede ve misyonluları,

4. Kamu ve özel sağlık müessese ve kuruluşları, eczaneler, baytar muayenehaneleri ve hayvan sağlık kurumuları ile buralarda çalışanlar, doktorlar ve baytar doktorlar,

5. Gerekli sağlık buluşması olanlar Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil,

6. İlaç, tıbbi makine, tıbbi maske ve dezenfektan imali, nakliyesi ve satışına ait faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar,

7. İmal ve imalat kuruluşları ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar,

8. Nebatsal ve hayvansal ürünlerin imali, sulanması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

9. Zirai yapıma ait tarımsal ilaç̧ tohum, fide, gübre vb. ürünlerin satışı yapılan işyerleri ve buralarda çalışanlar,

10. Yurt içi ve dışı taşımacılık ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil ve lojistiğini yapan işletmeler ve bunların çalışanları,

11. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde kargo dahil, yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve alakalı faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

12. Oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar,

13. Cadde hayvanlarını besleyecek olanlar, hayvan sığınakları/çiftlikleri/bakım merkezlerinin misyonluları/gönüllü çalışanları ve 7486 rakamlı Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu aboneleri,

14. İkametinin önü ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının gerekli lüzumunu karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

15. Gazete, mecmua, radyo, televizyon ve internet medya kuruluşları, film, dizi ve reklam üretim firmaları, medya takip merkezleri, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları,

16. Mazot istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,

17. Sebze/meyve ve su ürünleri toptancı halleri ile buralarda çalışanlar,

18. Ekmek imalinin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında vazifeli olan vasıtalar ile buralarda çalışanlar,

19. Cenaze defin operasyonlarında vazifeli olanlar din misyonluları, sağlık kurumu ve belediye misyonluları vb. ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet gösteren büyük kuruluş ve firmalar rafineri ve petrokimya kuruluşları ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi ile bu yerlerde çalışanlar,

21. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken mesajım ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde vazifeli olanlar ile servis hizmeti vermek üzere misyonda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım firmaları ve çalışanları,

23. Mahalli yönetlerin toplu taşıma, paklik, katı atık, su ve kanalizasyon, karla gayret, ilaçlama, itfaiye ve kabirlik hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli,

24. Şehir içi toplu erişim vasıtalarının metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb. sürücü ve misyonluları,

25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların lüzum dinleyeceği temel lüzumların karşılanmasında vazifeli olanlar,

26. İş sıhhati ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak emeliyle iş yerlerinde bulunması lüzumlu olan
çalışanlar iş yeri doktoru, iş güvenliği uzmanı, güvenlik vazifelisi, bekçi vb.,

27. Otizm, ağır mental retardasyon, down belirtiyi gibi "Özel İhtiyacı" olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

28. Duruşma kararı çerçevesinde çocukları ile kişisel münasebet kuruluş edecekler duruşma kararını takdim etmeleri koşulu ile,

29. Yurt içi ve yurt dışı yarışma ve kamplara katılacak olan ulusal sporcular ile seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor yarışmalarındaki sporcu, idareyici ve öteki vazifeliler,

30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan müessese, kuruluş ve şirketlerin bilgi operasyon merkezleri ile çalışanları minimum rakamda olmak kaydıyla,

31. ÖSYM tarafından duyuru edilen imtihanlar ile merkezi seviyede tasarlanan imtihanlara katılacağını belgeleyenler bu şahısların yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile imtihan misyonluları,

32. Şehir/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Heyetlerince izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme kuruluşlarında yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar,

33. Gerekli müdafi/vekil, mahkeme, ifade gibi yargısal misyonların icrasıyla hudutlu kalmak kaydıyla gerekli hallerde ofislerine, vekili bulundukları iş yerlerine, adliyelere, kolluk ünitelerine, resmî müesseselere gitmeleri kaydıyla avukatlar ve avukat stajyerleri,

34. Taşıt tetkik istasyonları ve buralarda çalışan personel ile taşıt tetkik buluşması bulunan vasıta sahipleri,

35. Ulusal Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda yayınlanmak üzere Bakanlığa bağlı mesleksel ve teknik ortaöğretim mektep/müesseselerinde çalışmaları devam eden uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve kurulum faaliyetlerini yürütmekte olan ya da mevzubahisi çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel,

36. Profesyonel site idareyicileri ile apartman/site idaresince tertip edilen vazifeli olduklarına dair evrakı takdim etmek ve ikametleriyle vazifeli oldukları apartman veya sitelere gidiş-büyü rotasıyla hudutlu olmak kaydıyla apartman ve sitelerin paklik, ısınma vb. işlerini yerine getiren vazifeliler,

37. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için ikamet ile işyeri arasındaki rota ile hudutlu olmak kaydıyla evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları,

38. Yalnızca yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık idmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da idman alanı arasındaki rotayla hudutlu kalmak kaydıyla at sahipleri, alıştırmanlar, seyisler ve öteki çalışanlar,

39. Yalnızca ilaçlama faaliyetleri için gerekli olan rotalarda kalmak ve bu vaziyeti belgelemek kaydıyla iş yerlerinin böcek ve öteki hasarlı böceklere karşı ilaçlamasını yapan şirketlerde vazifeli olanlar,

40. Muafiyet sebebine bağlı olmak ve ikametlerinden işyerlerine gidiş/gelişleri ile hudutlu olmak kaydıyla özgür muhasebeciler, özgür muhasebeci mali müşavirler, antlı mali müşavirler ile çalışanları.

41. Arı Kayıt Sistemi DİNGİL Dokümanının takdim etmek ve ikametle arı kovanlarının bulunduğu yer arasındaki rota ile hudutlu olmak kaydıyla aynı şehir içerisinde arı kovanlarının bulunduğu alanlara gidip gelmek isteyen arıcılar.

42. Müessesesel kimlik kartlarını takdim etmek kaydıyla turkuaz basın kartı sahibi basın üyeleri.

KPHA