Kayseri Melikgazi belediyesi 5 zabıta memuru alacak

Kayseri Melikgazi belediyesi 5 zabıta memuru alacak

Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde k istihdam edilmek üzere KPSS puan cinsi, KPSS taban puanı ve öteki koşulları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara sarihten atama yoluyla zabıta…

Melikgazi Belediye Başkanlığı bünyesinde k istihdam edilmek üzere  KPSS puan cinsi, KPSS taban puanı ve öteki koşulları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara sarihten atama yoluyla zabıta memuru alınacak.
 

BAŞVURU GENEL KOŞULLARI:

Bülten edilen boş zabıta memuru kadrolarına ceddilmek için müracaat etecek adayların 657 rakamlı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin A fıkrasında belirtilen alttaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir.

a Türk yurttaşı olmak,

b Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c Türk Ceza Kanununun 53 namcı maddesinde belirtilen vakitler geçmiş olsa dahi; isteyerek işlenen bir kabahatten dolayı bir sene veya daha fazla müddetle mapus cezasına ya da bağışlamaya uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni makûsa kullanma, şikeli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama veya firaricilik kabahatlerinden mahkûm olmamak,

d Erkek adaylar için askerlik gidişatı itibariyle; askerlikle alakası bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e Görevini kesintisiz yapmasına mani olabilecek beden ve us hastalığı bulunmamak,

f Bülten edilen kadrolar için öteki müracaat koşullarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL KOŞULLARI:

1. Bülten edilen zabıta memuru kadroları için son mezun olunan mektep itibariyle öğrenim koşullarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı geçerlilik süresi dolmamış KPSS imtihanına girmiş olmak ve istenilen puan cinsinden en az 65 puan almış olmak,

2. Daha evvel çalıştığı kamu müessese ve kuruluşlardan ciddiyetsizlik veya ahlaki sebeplerle çıkarılmış olmamak,

3. Belediye Zabıta İdaremeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel koşullara göre zabıta
memuru kadrolarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve
üryan ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.70 metre, bayanlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında +,- 10 kilogram. dan fazla fark
olmamak. Brey ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

4. Başvuru tarihinin son günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 rakamlı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az “B” sınıfı sürücü dokümanına sahip olmak,

6. Her aday eğitim gidişatına göre bülten edilen sadece bir kadroya müracaat etecek ve hangi gizeme nolu kadroya müracaat yaptığını belirtecektir.

7. Yabancı dil koşulu aranan kadrolar için, Yabancı Dil Sınavı İngilizce ve Yabancı Dil Sınavı Arapça imtihanından müracaat tarihinin son günü itibariyle son beş sene içerisinde E seviyesinde puan almış olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, laflı ile uygulamalı imtihana katılabilmek için; a Yukarıyada sayılan müracaat dokümanlarını 26/05/2021-10/06/2021 tarihleri arasında saat 16:00’ya kadar mesai günlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Melikgazi Belediyesi İrtibat Merkezine teslim etmeleri gerekmektedir. Hunat Semti, Nuh Naci Yazgan Sokağı No:38 Melikgazi/KAYSERİ

KPHA