Kurumlar Vergisi oranında değişiklik 2022'ye ertelenmeli

Kurumlar Vergisi oranında değişiklik 2022'ye ertelenmeli

AİMSAD İdare Heyeti Başkanı Mustafa Erol, müesseseler ödentisi oranındaki farklılığı değerlendirdi.

KPHA - Ağaç Operasyona Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği AİMSİAD, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye sunulan ve Müesseseler Aidatsi oranında farklılığa gidilmesini öngören yasa öneriyi ile alakalı açıklamalarda bulundu. 

AİMSAD İdare Heyeti Başkanı Mustafa Erol, mevzubahisi çoğalışın 2021 seneyi için asıllaştırılmamasını, 2022 seneyi için öngörülen çoğalış oranının ise yarısının yaşama geçirilmesini beklediklerini ifade etti. 2 Nisan'da 18 maddelik yasa öneriyi ile beraber Müesseseler Aidatsi oranının 2021 seneyi için yüzde 25, 2022 için ise yüzde 23 olarak öngörüldüğünü kaydolan Başkan Erol, aidat oranlarındaki çoğalışta revize yapılması gerektiğini ifade etti.

Aidat oranının 2021 seneyi için 5 puan artırılacaksa dahi, bu çoğalışın ilk geçici aidat yarıyılını içermemesi gerektiğini belirten Erol, devletin ekonomik süreçleri faydalı bir biçimde yürütebilmesi için ödentilerin büyük ehemmiyet talep ettiğini kaydoldu.