LGS Başvuru Klavuzu yayımlandı, LGS sınav sorumlulukları nedir?

LGS Başvuru Klavuzu yayımlandı, LGS sınav sorumlulukları nedir?

LGS müracaat klavuzu yayımlandı. Peki talebeler LGS İmtihanına ne zaman girecek?, LGS son müracaat tarihi nedir?, İmtihan giriş yerleri hangi tarihte açıklanıyor? LGS imtihan mevzuları nedir?…

KPHA - LGS İmtihan müracaatları, bugünden itibaren 05-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından merkezî olarak asıllaştırılacak. 

LGS imtihan giriş yerleri 27 MAYIS 2021 tarihinde, e e-Mektep Veli Bilgilendirme Sisteminden Bülten Edilecektir. İmtihan tarihi 06 Haziran, imtihan neticelerinin duyuruyu ise 30 Haziran 2021 tarihinde olacak.

Merkezî İmtihan, tüm şehir merkezleri ile zorunlu görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise imtihana girecek en az 10 on talebe olmak kaydıyla tanımlanacak yurt dışı imtihan merkezlerinde Türkiye saati ile birinci seans 09.30’da ve ikinci seans 11.30’da başlayacaktır.

İmtihan, 8’inci sınıf öğretim programları temel alınarak yapılacaktır. İmtihan, iki seans hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 sual sorulacak ve aynı gün yapılacaktır

Birinci seans, 50 suallik sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci seans ise 40 suallik rakamsal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır. Birinci seansta, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci seansta ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sualler yöneltilecektir.

LGS SINAVI KAPSAMI

Birinci seans sözel alan: Türkçe 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi 10, Yabancı Dil 10 toplam 50 sual.

İkinci seans rakamsal alan: Matematik 20, Fen Bilimleri 20 toplam 40 sual.

  • Merkezî İmtihan, 06 Haziran 2021 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm imtihan merkezlerinde Türkiye saati ile birinci seans 09.30’da, ikinci seans 11.30’da başlayacaktır.
  • Sözel alanda 50 sualden oluşan birinci seans 75 dakika, rakamsal alanda 40 sualden oluşan ikinci seans 80 dakika olarak uygulanacaktır.
  • Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi alt testinden muaf olan talebelerin birinci seanstaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.

Ek müddet verilen özel eğitim lüzumu olan talebelerde;

  1. Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci seanstaki toplam süresi 80 dakika,
  2. Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci seanstaki toplam süresi 80 dakika,
  3. Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Terbiye Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci seanstaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

  1. Sözel ve rakamsal kısımlara ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış yanıt rakamları tanımlanır.
  2.  Her bir talebenin her bir alt testine ait çiğ puanı, alakalı teste ait doğru yanıt rakamından yanlış yanıt rakamının üçte biri çıkarılarak bulunur.
  3.  Her bir alt testin ortalaması, alakalı testin çiğ puanları toplamının talebe rakamına kısmı ile elde edilir.