Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen meslekler

9 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yayımlanan Tebliğe göre bazı mesleklere, "Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu" getirildi. Peki bu meslekler…

KPHA - 9 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yayımlanan Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır. 

Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

12 AY SÜRE VERİLDİ

 Listede belirtilen mesleklerde, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar

5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için birinci fıkradaki belge şartı aranmıyor.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ GETİRİLEN MESLEKLER

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekler arasıda; bitkisel yağ üretim operatörü, çimento üreti elemanı, doğalgaz sayaç sökme-takma elemanı, elektrik dağıtım şebekesi hat bakım görevlisi, elektrik sayacı sökme-takma elemanı, elektrik tesisatçısı, cam kesim elemanı,endistüriyel taşımacı, görüntü ve ses sistemleri elemanı, izabeci, pres işçisi,tıbbi atık toplayıcısı, sos üretim operatörü, terminal çekici operatörü gibi meslekler bulunuyor.