Salgın, yatırımcıları tarım sektörüne yöneltti

Salgın, yatırımcıları tarım sektörüne yöneltti

Denge Kıymetleme'nin yatırımcılar hakkında yaptığı tahlile göre Kovid-19 salgını yatırımcıları tarım alanında yatırım yapmaya sevk etti.

Denge Kıymetleme'nin yatırımcılar hakkında yaptığı tahlile göre Kovid-19 salgını yatırımcıları tarım alanında yatırım yapmaya sevk etti.

Denge Kıymetleme açıklamasına göre, işletme, Mart 2021 raporunda Kovid-19 salgınıyla beraber değişen yatırım seçimlerini ve tarım sektörüne yansımalarını çözümleydi.

Hayatı bir hayli açıdan negatif güzergahta etkileyen salgının insanlığa toprağın ve tarımın ne derece ehemmiyetli ve bırakılmaz kavramlar olduğunun yine andırdırdığının belirtildiği inceleme raporda, İstanbul gibi yüksek popülasyona sahip metropollerin yiyecek tedariki anlamında Anadolu şehirlerine fakir vaziyette olması sebebiyle, büyük şehirlerin yakın etrafında yer alan tarım arazileri ve bu arazilerin yararlı kullanılmasının ehemmiyet kazandığı kaydolundu.

Salgın yarıyılına ait kısıtlamaların insan psikolojisi üzerindeki negatif tesirlerinin de insanları, müstakil konutlara, bağ konutlarına, kır konutlarına, hobi bahçelerine yönelttiği işlenen raporda, bu cins konutlara olan arzın süratle çoğaldığı belirtildi.

Tabiatl netice olarak, tarla, bağ, bahçe kaliteli gayrimenkullerin ve köy konutlarının maliyetlerinde de ehemmiyetli oranlarda çoğalış görüldüğü kaydolunurken tarımda yararlılığı ve imal ölçüsünü artırmaya müteveccih yatırımların da çoğaldığı kaydolundu.

Şehir merkezine yakın mesafede bulunan tarım arazileri rağbet görüyor

Son yarıyılda fertsel yatırımcıların yanı gizeme bir hayli müessesesel yatırımcı, işletme ve holdingin de tarım sektörüne yöneldiği belirtilen raporda, yatırımcıların muhtemel kıtlık karşısında tarım mahsullerini kendi olanaklarıyla üretme emeliyle yatırım yapan yatırımcılar ve şehirden uzaklaşıp kırsal alanda kendine seçenek bir hayat alanı arayışı içerisindeki bulunan yatırımcılar biçiminde ikiye dağıldığı belirtildi.

Birinci gruptaki yatırımcıların, emin bir tasarı çerçevesinde, yetiştirmeyi amaçladıkları mahsullere ergonomik ve büyük surat metrik tarım arazileri ile ilgilendiği, ikinci gruptakilerin ise daha ziyade barınma emelli, 1 dönüme kadar büyüklüğe sahip ufak araziler ile ilgilendiği kaydolundu.

Kırsal alanda kendine seçenek hayat alanı oluşturmak isteyen bu yatırımcı grubunun, özellikle şehir merkezine yakın mesafede 1-2 saat uzaklıktaki tarım arazilerini seçim ettiği belirtilirken şehir merkezine erişilebilir mesafede yer alan, erişim, sıhhat ve altyapı gibi ihtimallere ulaşımı basit bölgelerin yatırımcıların alakasını sürüklediği aktarıldı.

Yapı inşaat alanları toplamı hiçbir şartta 250 metreyi geçmemek kaydıyla yapılabilir

Raporda, Marmara Bölgesi içerisinde, İstanbul'un Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Şile, Beykoz; Kocaeli'nin Gebze, Aldata, Körfez, Karamürsel; Sakarya'nın Kaynarca, Sapanca, Pamukova, Geyve; Tekirdağ'ın, Saray, Şarköy; Kırklareli'nin Lüleburgaz, Vize gibi ilçeleri bu alanda ön tasarıya çıkarken, Ege Bölgesi'nde ise İzmir'in Bergama, Selçuk, Tümörle ve Menderes gibi ilçelerinde yer alan kırsal mesken üniteleri de eş güzergahta rağbet gördüğü kaydolundu.

Tarım arazilerinde yapılaşma şartlarının kısıtlı olduğunun belirtildiği raporda, tarım arazilerinin yapılaşma şartlarına ait genel temeller de ayrıntılarıyla belirtildi.

Buna göre, tarım arazileri üzerinde ruhsatlı ve tarım emelli vs. yapılaşma yapmak olası. Bunun için bazı koşullar lüzumlu ama imar tasarıyı hudutları ve köy yerleşik alanı dışında bulunan parsellerde; inşaat alanı katsayısı yüzde 5'ten fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir şartta 250 metreyi geçmemek, saçak seviyelerinin natürel tabandan yüksekliği 6,50 metreyi ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel hudutlarına 5 metreden fazla yanaşmamak koşulu ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye konutları, kır kahvesi, restoran ve bu kuruluşların müştemilat binaları yapılabilir.

Üst ölçek tasarıyı bulunmayan iskan dışı alanlarda bulunan parsellerde, zirai yapımı gözetmek emeliyle yapımdan pazarlamaya kadar tüm faaliyetleri kapsayan entegre kuruluş kalitesinde olmamak kaydıyla, evle beraber veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem ambarları, tahıl ambarları, gübre ve silaj çukurları, arıhaneler, balık imal kuruluşları ve un değirmenleri gibi ev dışı yapılar, mahreç aldığı yola 10 metreden, parsel sınırlarına 5 metreden fazla yanaşmamak, parselde bulunan tam yapılara ait inşaat alanı katsayısı yüzde 40'ı ve yapı yüksekliği 6,5 metreyi ve 2 katı aşmamak koşulu ile yapılabilir.

Tarım arazilerine yapılacak yatırımlar çok değişik devingenlere sahip

Açıklamada verilen bilgilere göre, bu yapıların birinci fıkra şartlarına uyulmak üzere yapılacak evle beraber imali halinde de inşaat alanı katsayısı 0,40'ı geçemez. Beton esas ve çelik çatlı seralar yapı yanaşma mesafelerine uyulmak koşulu ile inşaat alanı katsayısına tabi değil.

Tarım arazileriyle alakalı yasaların da ayrıntılı biçimde açıklandığı raporda, yürürlükte olan 5403 Rakamlı Toprak Koruma ve Arazi Koruma Kanunu ile 6537 rakamlı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Farklılık Yapılması Hakkında Kanun'un, tarım arazilerinin parçalanmaması, yararlılığın düşmemesi, tarım arazilerinin zirai hüviyetinin korunması gibi emeller taşıdığı belirtildi.

Bu yasaların kapsadığı kararlar ve öbür değişik etmenlerin neticeyi olarak tarım arazilerine yatırım noktasında, dikkat edilmesi gereken ehemmiyetli hususlar bulunduğu da kaydolunan raporda şu bilgiler verildi:

"Tarım arazilerine yapılacak yatırımların, ev, arsa, dükkan, büro gibi kaliteli gayrimenkul cinslerine yatırım yapmaktan çok daha değişik devingenlere ve tehlikelere sahip olduğu söylemek doğru olacaktır. Bu mevzu hakkında, bu alanda profesyonelleşmiş uzmanlardan danışmanlık alınması, salt suretle yatırımcıların çıkarına olup, misalin köy yerleşik alanları içerisinde yatırım yapılması arazi maliyetleri açısından daha yüksek bir yatırım gerektirmesine rağmen, yapı inşa edebilmek için izin almaya ergonomik bir vaziyettedir.

İmar tasarıyı hudutları dışında yer alan tarım arazilerinin yapılaşma şartları, alakalı şehir ve ilçelerdeki belediyeler, şehir özel yönetleri, kadastro müdürlükleri ve tarım şehir müdürlükleri gibi fotoğrafı müesseselerde kapsamlı bir şekilde incelenmesi gereken bir mevzudur. Misalin, ilk etapta dikkate alınması gereken mevzulardan biri yatırım yapılacak arazinin kadastro yoluna cephesinin bulunup bulunmadığıdır."

Prefabrik veya ahşap yapı stilinde hayat alanı oluşturulması akım haline geldi

Kadastro yoluna cephesi bulunmayan bir arazi için öbür şartları sağlasa bile izin alınması mevzubahisi olmayacağı aktarılan raporda, "Öte yandan, son yarıyılda, şehir yaşamından uzaklaşabilmek, toprakla uğraşabilmek ve tabiat ile tümleşik bir hayat imkânı elde edebilmek için 1 dönüme kadar büyüklüğe sahip arazilerde dünya genelinde 'tiny house' olarak adlandırılan konsept ile örtüşen şekilde tek katlı, prefabrik veya ahşap yapı stilinde, hazır ve kolay kalitede yapılar ile hayat alanı oluşturulması akım haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca tarım arazisi alımına müteveccih kredilerin yapısı araştırıldığında, 5 sene vade ve ekspertiz kıymetinin yüzde 50'sine kadar kredi kullanılabildiğinin belirtildiği raporda, öte yandan, sadece arazi alımı değil, hayvancılık ve seracılık gibi faaliyetler için yapılması lüzumlu tüketmelerin de banka kredilerinin kapsamı içerisinde yer aldığı kaydolundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan