Soydaşlar seçim mağduriyetini Uluslararası yargıya taşıyacak

Soydaşlar seçim mağduriyetini Uluslararası yargıya taşıyacak

Bulgaristan Meclis tercihleri ile alakalı soydaşlar, doğup geliştikleri ve hali hazırda yurttaşı oldukları ülkeleri için rey vermelerinin yasaklanmasından büyük rahatsızlık dinleyerek mevzuyu…

KPHA - Tercihlerle alakalı görüşlerini beyan eden Balgöç, BGF Federasyon ve Balkan Rumeli Muhacirleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu, soydaşların bu vakitte haklarını aramakta son derece haklı olduklarını ve Dünya’nın tüm başka ülkelerinde yaşayan çifte yurttaşlara kıyasla çok daha imtiyazlı statülere sahip olmaları gerektiğini söyledi. 

Türkiye'de en az 350 bin çifte yurttaşın rey kullanacağı aslı aşinayı halde 35 sandık açılması son derece düşündürücü olduğunu vurgulayan Gençoğlu, “Yeteri kadar sandık açılmaması ve sandıkların önünde yaratılan ciddi geciktirmelerden dolayı bir çok soydaşımız hem kendisinin hem de çocuklarının geleceği için ehemmiyetli olan bu tercihlerde rey kullanamamıştır. Ve bu kardeşlerimizin getirilen muhtelif kaidelerle ne yazık ki rey hakkı ihlal edilmiştir. Bu vaziyetin düzenlenmesi ve serbest istemleriyle rastgele bir kısıtlamaya tabi olmaksızın, ileride yapılacak tercihlerde rey kullanabilmelerinin temini için başta BAL-GÖÇ olmak üzere, Federasyon ve Konfederasyon nezdinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, Avrupa Konseyi Teftiş ve İnsan Hakları Komisyonu, Milli Azınlıkların Korunması Sekretaryası, Irkçılığa ve Müsamahasızlığa karşı Avrupa Komiteyi gibi beynelmilel kuruluşlara da müracaatlar yapıldığını bilmiş bulunuyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz ki bizlere demokrasi dersi verme mücadelesinde olan, güya insan haklarını korunur görüntüsü veren, çoğu zaman asılları görmekten sakınan ve kulakları sağırlaşıp dinlemez hale gelen kuruluşlar, bu mevzuyla alakalı gereğini yapacaktır” diye konuştu.

"TÜRKÇE PROPAGANDA ÖZGÜR OLMALI"

Turhan Gençoğlu, bundan sonraki süreçlerde, Türkiye’de kurulacak sandık rakamlarının soydaşlarımızın tamamının rey kullanması için artırılmasını ve demokratik bir tercih civarı oluşturmasını beklediklerini ifade ederek, tercih çalışmalarında Türkçe politik çalışmalara izin verilmesini arz ettiklerini de sözlerine ilave etti.