Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İŞKUR üzerinden KPSS'siz 130 personel alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İŞKUR üzerinden KPSS'siz 130 personel alacak

Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı, muhtelif şehirlerde görevlendirilmek üzere İŞKUR üzerinden KPSS'siz en az ilköğretim mezunu 75 koruma ve güvenlik ile 55 paklik vazifelisi olmak üzere 130 personel…

KPHA - Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı, muhtelif şehirlerde görevlendirilmek üzere 75 koruma ve güvenlik ile 55 paklik vazifelisi olmak üzere 130 personel alacak.

Müracaatlar Türkiye İş Müesseseyi İŞKUR internet sitesinden 9 Nisan'a kadar asıllaştırılabilecek. 

Adayların; Türk yurttaşı olması, müracaat tarihi haysiyetiyle 18 yaşını bitirmiş bulunması, bağışlamaya uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal kumpasa ve bu kumpasın işleyişine karşı kabahatler, ulusal korunmaya karşı kabahatler, devlet gizemlerine karşı kabahatler ve ajanlık, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni makûsa kullanma, şikeli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama veya firaricilik kabahatlerinden mahkum olmaması, erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması, kamu müessese ve kuruluşlarınca vazifelerinden çıkarılanlar veya işten ihraç edilenler ile kamu haklarından yoksun olanlar arasında yer almaması gibi müracaat koşullarını taşıması gerekiyor.

Ayrıca koruma ve güvenlik vazifelisi için en az 2 senelik yükseköğretim ön lisans mezun olmak, paklik vazifelisi için en az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezuniyeti lise veya dengi kriterleri aranıyor.

İŞKUR tarafından sevk edilen listede yer alan adayların kura çekimi 26 Nisan'da Eriştirme ve Altyapı Bakanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda hakikatleştirilecek.

İŞKUR tarafından sevk edilen listede yer alan adaylar arasından kura çekimiyle sarih iş rakamının her şehir ve unvan için 4 katı kadar gerçek ve aynı rakamda yedek aday tanımlanacak.