Uzman arabulucuların dönemi başlıyor

Uzman arabulucuların dönemi başlıyor

Adalet Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği yasal anlaşmazlıkların, tarafların duruşmaya gitmeden dostane bir biçimde çözümünü sağlayan arabuluculuk uygulamasında artık yeni bir yarıyıl başlıyor.…

Arabuluculuk Yasasını arabulucuların değişik yasal alanlarda uzmanlaşmasına da olanak sağlıyor. Ayrıca Yargı Reformu Strateji Evrakı ile İnsan Hakları Eylem Tasarısında da uzman arabuluculuğun kuvvetlendirilmesine ve arabulucuların ihtisaslaşmasına vurgu yapılıyor.

UZMAN ARABULUCULUK UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu kapsamda, 10 Mayıs’tan itibaren dava koşulu arabuluculuk kapsamında yapılacak müracaatlara, anlaşmazlığın mevzusuna göre ‘uzman arabuluculuk uygulaması’ getirilecek. Yapılan tertip etmeyle ticaret hukuku ve harcayıcı hukuku genel uzmanlık alanları ile banka ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku, enerji ve maden hukuku, sağlık hukuku, spor hukuku ve inşaat hukuku alanlarındaki anlaşmazlıklara özel uzmanlık alanlarında lüzumlu eğitimleri alarak uzmanlaşan arabulucular görevlendirilecek.

Yapılan arabuluculuk müracaatlarında, arabuluculuk ofisleri tarafından görev verilecek uzman arabulucular, alanlarıyla alakalı anlaşmazlıkları çözüme kavuşturacak. Uzman arabuluculuk uygulamasıyla inşaat hukuku alanında ortaya çıkan bir yasal anlaşmazlık artık, inşaat sektörünün dinçlerini, işleyişini ve meselelerini iyi bilen ve inşaat hukuku alanında uzmanlık eğitimi almış bir arabulucu eşliğinde sonuçlandırılacak. Ayrıca anlaşmazlık mevzusu alanda uzmanlık eğitimi alan, özel bilgi ve ekipmana sahip olan arabulucular, tarafların üzerinde uyuşabilecekleri çözüm tekliflerinde bulunabilecek. Uzman arabuluculuğun faaliyete geçmesiyle beraber taraflar arasındaki yasal anlaşmazlıkların çözümü daha da basitleşecek.

KPHA